Vi hjälper människor att hitta tillbaka

Det är många som ska vara med när en människa ska hitta tillbaka till ett normalt liv. Det ökar chanserna för att det ska gå bra. Men det kan också leda till problem om inte alla inblandade arbetar åt samma håll. För det krävs det att alla har tillgång till samma information. Det är den insikten som har skapat Rätt Spår Gruppen. Vi skapar tjänster som sätter individen i centrum och hjälper till att skapa de bästa förutsättningarna för en vård som leder till att vårdtagaren kan leva ett självständigt och positivt liv.

 

Vi omsätter erfarenhet till tjänster som kan komma till nytta i alla former av vård, men idag riktar vi oss främst mot behandlingshem med sina tydliga krav på produkter som kan leverera resultat.

Vårt mål är Rätt Spår Gruppen ska kunna erbjuda rikstäckande vårdservice till alla typer av vårdgivande institutioner. Här på hemsidan kommer du att kunna läsa om hur vi går tillväga för att nå dit!