• shutterstock 228722404

Rätt Spårgruppen – en koncern, hela behandlingskedjan


Vi erbjuder en helhetslösning för hela behandlingsprocessen med HVB-hem, familjehem, öppenvård, utbildning och stödfunktioner. 

HVB Fristad

​​​​​​​
Över 20 års erfarenhet av vård av pojkar åldern 13-21 år med asocialt, kriminellt beteende samt missbruk- och psykiatrisk problematik. Fasindelad behandling baserad på KBT och ART. Läs mer

Familjehem Fristad


Konsulentstödda kvalificerade familjehem. Ett brett flexibelt stöd med handledning, utbildning och behandling. Läs mer 

Träningsboende Novaskill


Utslussning och stöd med träningslägenheter för ungdomar med sociala problem eller svårigheter att fungera i skola.
Läs mer

Journal Rätt Spår


Vår egenutvecklade programvara för vårdstöd utgör ett kvalitetssäkrande instrument genom hela vårdkedjan. Rätt Spår utvecklar och erbjuder IT-stöd till vårdinstitutioner för att göra vårdtiden så bra och effektiv som möjligt, både för behandlaren och vårdtagaren. Läs mer

Utbildning Rättspårgruppen


Utbildningar och föreläsningsserier inom ART, KBT, MI, SPT, journalföring, mm. Läs mer