shutterstock 508209697shutterstock 508209697
shutterstock 508209697

Familjehem Fristad

​​​​​​​

Det kvalificerade familjehemmet är en alldeles vanlig familj med ett vanligt familjeliv.

Det kvalificerade familjehemmet är en alldeles vanlig familj med ett vanligt familjeliv. En vuxen är hemma på heltid för att kunna ge stort stöd till ungdomen i sitt sociala liv, förändringsarbete, fritid och skola. Allt stöd som både finns inom familjen och utanför struktureras så att ungdomen får möjlighet att bygga upp en fungerande vardag med meningsfulla aktiviteter, skola och ett varmt hem.
RS-logo-FF-transRS-logo-FF-trans
RS logo FF trans

Stödet till familjehemmet

​​​​​​​Ett brett stöd är en förutsättning för att klara av familjehemsuppdraget. Detta stöd lägger vi upp utifrån  vårdplanens mål och delmål, ungdomens behov och familjehemmets önskemål.
På Familjehem Fristad använder vi, när uppdrag givits oss, evidensbaserade behandlingsmetoder grundade i kognitiv beteendeterapi, KBT. ​​​​​​​Vi använder oss bl.a. av:
  • ART – Aggression Replacement Therapy
  • Familje-ART
  • MI – Motiverande Intervju
  • TBA – Tillämpad beteendeanalys
  • ÅP – Återfallsprevention


Målgrupp

Psykosocial problematik, neuropsykiatrisk problematik, missbruk, ensamkommande.

Geografi 

Vi har familjehem i Uppland och omkringliggande län.


​​​​​​​

För dig som ungdom


Du har rätt att växa upp i en trygg miljö. Kanske har dina föräldrar svårigheter som gör att de inte klarar av att ta hand om dig. Kanske har du egna problem som dina föräldrar inte kan hantera på egen hand. Oavsett har du rätt till en trygg och stödjande omgivning. Att placeras i ett familjehem kan ge dig den tryggheten.

Det är viktigt att du får vara med när saker som rör dig planeras. Det ska alltid finnas någon att vända sig till om du inte trivs eller om det är något du undrar över.

För mer informationTherese Johansson
VD/Verksamhetschef
therese@familjehemfristad.se
018-56 02 31