Information om vår hantering av personuppgifter enligt GDPR


HVB Fristad
HVB Fristads allmänna integritetspolicy kan du läsa här (pdf). Denna riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet (vårdnadshavare, företagsrepresentant, tjänsteman hos kommun eller polis, representant för skola); besökare på hemsidan; arbetssökande eller dig som på annat sätt har kontakt med oss.