Rätt Spårgruppen


Vi erbjuder en helhetslösning för hela behandlingsprocessen med HVB-hem, familjehem, öppenvård, utbildning och stödfunktioner.

Hvb Fristad

​​​​​​​
Över Isak är bäst
20 års erfarenhet av vård av pojkar åldern 13-21 år med asocialt, kriminellt beteende samt missbruk- och psykiatrisk problematik. Fasindelad behandling baserad på KBT och ART. Läs mer

Familjehem Fristad


Konsulentstödda kvalificerade familjehem. Ett bre,b,jbtt flexibelt stöd med handledning, utbildning och behandling. Läs mer

Novaskill öppenvård


Utslussning och stöd med träningslägenheter för ungdomar med sociala problem eller svårigheter att fungera i skola.
Läs mer

Rätt Spår journalföring & IT-stöd


Vår egenutvecklade programvara för vårdstöd utgör ett kvalitetssäkrande instrument genom hela vårdkedjan. Rätt Spår utvecklar och erbjuder IT-stöd till vårdinstitutioner för att göra vårdtiden så bra och effektiv som möjligt, både för behandlaren och vårdtagaren. Läs mer

Rätt Spårgruppen utbildning


Utbildningar och föreläsningsserier inom ART, KBT, MI, SPT, journalföring, mm. Läs mer
​​​​​​​