shutterstock 64320031shutterstock 64320031
shutterstock 64320031

Hvb Fristad

​​​​​​​

Fasindelad behandling baserad på KBT och ART

Behandlingstiden på HVB Fristad delas in i 3 faser. Detta gör framstegen tydligare för både eleven och socialtjänst och eleven utmanas bli mer involverad och ta mer ansvar i sin utveckling. Varje fas har tydliga mål som behöver uppfyllas innan eleven är redo för nästa fas. Eleven ska alltid veta exakt vad som förväntas av honom för att kunna gå vidare i behandlingsprogrammet, och att det är han som sitter i förarsätet.
RS-logo-HVBF-transRS-logo-HVBF-trans
RS logo HVBF trans

Behandlingsmetoder

​​​​​​På HVB Fristad använder vi oss av evidensbaserade behandlingsmetoder grundade i kognitiv beteendeterapi, KBT. Vi använder oss bl.a. av:
 • ART – Aggression Replacement Therapy
 • Familje-ART
 • MI – Motiverande Intervju
 • TBA – Tillämpad beteendeanalys
 • SPT – Situationell perceptionsträning
 • ÅP – Återfallsprevention
 • ADL – Allmän daglig livsföring
 • Teckenekonomi

Målgrupp

​​​Kriminalitet, missbruk, våld, psykosocial problematik, neuropsykiatrisk problematik

Geografi

Behandlingshemmet ligger 3 mil norr om Uppsala

Utredningar

 • Varje nyinskriven elev genomgår Fristads basutredning vilken ligger till grund för en individuellt utformad genomförandeplan. Eventuellt missbruk, kriminalitet, våldsproblematik samt ungdomens psykiska välmående kartläggs.
 • Varje elev genomgår en omfattande beteendeanalys
 • Vid behov genomförs en missbruksutredning
 • Vår egen psykolog genomför neuropsykiatriska utredningar

För dig som förälder

Fristadsmodellen bygger på att du som förälder har förståelse för behandlingsarbetet. Att du får kunskap om behandlingen leder till att processen som din son går igenom avdramatiseras. Nätverket kan då vara mer delaktiga och förberedda i det arbete som genomförs.

Vi bjuder in till Familje-ART där vi stärker den positiva familjekommunikationen,ger konkreta konfliktlösningsstrategier samt föräldrafärdigheter hur man bygger goda relationer i familjen.För mer information


Tomas Theorin
Föreståndare
tomas.theorin@hvbfristad.se
018-56 54 88