shutterstock 508209697shutterstock 508209697
shutterstock 508209697

Rätt spår

Webbaserad journalföring och behandlingsstöd för en mängd olika verksamhetsområden inom vård, omsorg och behandling.

Rätt Spår erbjuder webbaserad journalföring och behandlingsstöd för en mängd olika verksamhetsområden inom vård, omsorg och behandling. Några exempel på olika verksamheter som idag använder Rätt Spår är: HVB-hem, hem för ensamkommande flyktingbarn, LSS, Öppenvård, Familjehem, Kvinnojourer m.fl.
RS-logo-JRS-transRS-logo-JRS-trans
RS logo JRS trans

Enkelt System

Systemet är enkelt att komma igång med och användarvänligt. Det är modulbaserat och anpassningsbart efter verksamhetens behov. Användarna har rättighetsbaserad åtkomst till all relevant information.

Systemet följer Socialstyrelsens riktlinjer gällande HSL, LSS och SoL.

Rätt Spår är användarvänligt, säkert, skalbart och modulbaserat. Att systemet är modulbaserat innebär att du kan börja med basmodulen som bl.a innehåller journalföring, för att sedan bygga på med flera moduler ex. vis. KBT som innehåller ART, Teckenekonomi m.m. samt Dokumentmodul för ledningssystem, mallar m.m.
  • Användarvänligt
  • Enkelt att komma igång
  • Säkert – Certifikat och unika inloggningsuppgifter krävs för inloggning. All data lagras på servrar i två olika serverhallar.
  • Skalbart – Ni kan själva bestämma vilka funktioner som skall visas och vilka rättigheter användarna skall ha.
  • Modulbaserat – Ni kan börja med basmodulen som bl.a innehåller journalföring, för att sedan bygga på med flera moduler ex. vis. KBT som innehåller ART, Teckenekonomi m.m. samt Dokumentmodul för ledningssystem, mallar m.m.​​​​​​​
  • Kontrollerad tillgång – För bästa möjliga resultat gäller det att alla som arbetar med vårdtagarna har åtkomst till all relevant information. Med Rätt Spår avgör du själv vem/vilka som ska få tillgång till journaluppgifterna m.m. in i minsta detalj. Detta gör att du enkelt kan tilldela en uppdragsgivare eller handledare tillträde till information.
  • Betala per placering – Du betalar enbart för de placerade klienter som för närvarande är under behandling.​​​​​​​​​​​​​​