Reportage - utbildningar

Här kan du läsa olika reportage kring våra utbildningar.
​​​​​​​Deltagare, utbildare och exprter delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter! 

INTERVJU

Family Ties - Familjen T


Max har genomgått HVB Fristads behandlingsprogram. Mot slutet av behandlingen fick föräldrarna delta i vår utbildning i Family-TIES.
Family TIES är ett program för vårdnadshavare till barn som genomgår ART-programmet, och ger familjemedlemmar och deras barn möjlighet att lära sig arbeta tillsammans för att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Detta sker genom undervisning av effektiv kommunikation och sociala färdigheter.

Föräldrarna berättar här om sina erfarenheter innan och efter Max kom under behandling, och hur Family-TIES har hjälpt dem i vardagen.
– Genom att delta i Family-TIES har vi kunnat ta del av vad Max lärt sig på Fristad och hur vi som föräldrar kan förändra vår kommunikation och våra beteenden i vardagen.

De berättar att de tidigare inte lyssnade på varandra och kunde inte föra ett samtal. En förhandling innebar för Max att han fick sin vilja igenom. Han kunde strunta i det han själv varit med att planera, som att han lovat komma hem efter skolan, hjälpa till med mat, städa samt sköta sitt skolarbete. Max önskade egen frihet under eget ansvar, men när det blev konsekvenser av att han inte skött saker och tog, tog han inte konsekvenserna utan valde att strunta i allt.

– Nu kan vi lyssna på varandra och alla får säga sin mening. Allt kanske inte blir som tänkt, men Max kan nu acceptera detta. Vi kan förhandla och nå en lösning. Max klarar nu av att planera vardagen och sedan sköta den planeringen på ett bra sätt.

Under Family-TIES fick de möjlighet att träffa andra familjer i samma situation och dela med sig av sina erfarenheter samtidigt som vi fick ta del av deras. De upplevde att en lagom stor grupp (3-4 familjer) är något som lättar upp stämningen. De berättar att det även känns bra att få dela sina erfarenheter med andra familjer.

– Man känner sig inte så ensam och misslyckad. Man får en ökad insikt om ungdomars olika problematik och utmaningar. Vi har fått ta del av andra familjers tillvägagångssätt i konfliktsituationer – både lyckade som misslyckade – och analyserat vad som kan vara orsaken till konflikter, utbrott, m.m.

Under utbildningen har familjerna genom rollspel fått träna på olika situationer, något de tycker varit till hjälp då man dels får öva lösa olika konflikter, men även som åskådare få analysera hur de andra familjerna gör.
De tycker att relationerna i familjen förbättras efter Family-TIES. De kan nu umgås, prata, skratta och göra saker tillsammans. Tidigare urartade ofta konflikter med både verbala och fysiska aggressioner. Konflikterna löstes inte, utan kvarstod och eskalerade på nytt när nya konflikter uppstod. Nu förekommer oenighet, men nu lyssnar vi på varandra och förhandlar fram en lösning innan det blir en konflikt.

– Vi funkar som en familj med respekt för varandra. Utbildningen har gett oss verktyg i konflikthantering, som att lyssna, förhandla, samt framföra klagomål, och ge/ta kritik. Vi har fått verktyg och vägledning till ett bättre familjeliv och lärt oss se på saker utifrån ett annat perspektiv och rekommenderar varmt andra familjer att genomföra Family-TIES.

INTERVJU

modet att stå kvar


Rätt Spårgruppen grundades för 25 år sedan som ett HVB-hem för pojkar mellan 13 och 21 år som fastnat i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende. I dag har verksamheten utvecklats till att omfatta ett helhetskoncept med HVB-hemmet som nav.
Under många år har HVB-hemmet Fristad varit ett av Sveriges ledande behandlingshem för tonårspojkar som av olika anledningar hamnat fel i livet. För några år sedan stod grundaren Hans Johansson inför ett vägval - att fatta beslut om hur framtiden för verksamheten skulle se ut. 

– Jag hade två val, att öppna fler elevhem eller att på olika sätt utveckla Fristad. 
Valet föll på det senare alternativet.

– Jag insåg att mitt fokus ska ligga på hur vi kan arbeta för att vidmakthålla kvaliteten i behandlingen och för att lyckas med det behövde jag knyta fler verksamheter till HVB-hemmet, förklarar han. 

Utgångspunkten har alltid varit att sätta in välövervägda åtgärder för att sedan noga utvärdera vad som har fungerat bra respektive mindre bra.  

– För att säkra kvaliteten i vårdkedjan behövs tre saker; personal som stannar länge, modet att alltid tänka framåt samt att komplettera verksamheten med sådant som våra killar behöver, säger Hans. 

Ett exempel är att många av de pojkar som kommer till Fridstad inte har något att återvända till när de avslutat sin behandling. Ofta kommer de från trasiga familjeförhållanden, de saknar fritidssysselsättningar och fullständig skolgång.
– Det enda som väntar där hemma är det gamla gänget, säger Hans. 

För att hjälpa dessa ungdomar inledde man för några år sedan ett samarbete med öppenvårdsföretaget Novaskill. 
– Genom att tillsammans med Novaskill erbjuda killarna hjälp med bland annat skola, praktik och körkort utvidgar vi vårt stöd på resan mot ett liv utan droger och kriminalitet.

Samarbetet skulle visa sig framgångsrikt och Novaskill är numera en del av Rätt Spårkoncernen. Novaskills insatser kompletterades senare med familjehemsverksamhet för de pojkar som är för unga för öppenvård. 

Fristads familjehem är helt vanliga familjer där ungdomarna får stöd i att bygga upp en fungerande vardag med skola, socialt liv och fritidsintressen. 

– Som familjehem är det viktigt att man kan erbjuda en trygg tillvaro med vuxen närvaro och för att klara detta uppdrag får alla våra familjer kontinuerligt stöd, berättar Hans. 

För att locka kompetens och kvalitetssäkra verksamheten utvecklade Rätt Spårgruppen för några år sedan ett webbaserat journalföringssystem och behandlingsstöd. Även det skulle visa sig mycket framgångsrikt och i dag används tjänsten i en rad olika verksamheter som kvinnojourer, hem för ensamkommande flyktingbarn samt familjehem.
För en lyckad vårdkedja krävs främst kompetent personal som trivs med den utmaning som det innebär att arbeta med våra ungdomar. De insatser vi gör syftar även till att skapa en intressant och utvecklande arbetsplats. 

Flera gånger under intervjun återkommer Hans just till personalen och hur viktiga de är för ungdomarna och verksamheten i stort. Behandlingsassistenterna är vår ryggrad säger han, utan dem ingenting. 

Utbildning och en fungerande skolgång är helt avgörande för hur de unga ska lyckas bygga sig ett nytt liv. Rätt Spår har i många år haft ett mycket fruktbart samarbete med Ärentunaskolan där ett professionellt team av pedagoger och behandlingsassistenter välkomnat ungdomarna från Fristad. 

– Vi har länge haft planer på en egen skola men det har inte blivit av eftersom samarbetet med Ärentuna är så bra. Nu är det i alla fall dags och någon gång under 2018 hoppas jag att vi ska kunna slå upp portarna till Rätt Spårs egen skola. 

Rätt Spårgruppen erbjuder vidare en rad utbildningar för andra som arbetar med någon form av beteendeförändringsfrågor. Utbildningarna är baserade på den erfarenhet som man har skaffat sig under de 25 år som gått sedan HVB-hemmet öppnades. 

– Jag brukar säga att det inte finns något som slår egen erfarenhet, säger Hans. 

I utbudet finns utbildningar och föreläsningar i bland annat journalföring, motiverande intervjuer och social perceptionsträning. Att vidmakthålla kvaliteten i vårdkedjan är en ständigt pågående process. Just nu arbetar man exempelvis aktivt med att involvera vårdnadshavare i behandlingsprogrammet. 

– Med hjälp av rollspel och möten med andra i samma situation hjälper vi familjerna att lyckas i kampen för sina barn, avslutar Hans.