shutterstock 461634760shutterstock 461634760
shutterstock 461634760

Novaskill

​​​​​​​

Novaskill är ett företag med mångårig erfarenhet av specialiserad öppenvård

Novaskill är ett företag med mångårig erfarenhet av specialiserad öppenvård som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik (även SoL och LVU) och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång och/eller arbetsliv. Vi skräddarsyr insatsen efter ungdomens individuella behov.

​​​​​​​Verksamheten styrs av tydliga personliga mål utifrån den tidslinje/planering som görs initialt utifrån den givna vårdplanen. Målen följs sedan upp regelbundet och Novaskill uppvisar goda resultat för placerade. Kontinuerlig utvärdering görs efter varje avslutad insats.

Insatserna fokuserar på social färdighetsträning och att utveckla den egna förmågan att nå personliga, sociala och yrkesmässiga mål. Novaskill har även aktiva kontakter med individens nätverk. Novaskill har egen psykolog samt egna utbildade lärare med kompetens inom bland annat hälsa och kosthållning.

RS-logo-TBNS-transRS-logo-TBNS-trans
RS logo TBNS trans

Lägenhetsprogram

 • För vuxna och ungdomar 16-25 med:
 • Bristande sociala färdigheter,
 • Beteendeproblem,
 • Psykosociala problem,
 • Behov av stöd för att komma vidare i livet.

Ensamkommande

Novaskill har lång erfarenhet och goda resultat av arbete med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar och har lärare som arbetar effektivt genom studier, hälsofrämjande aktiviteter samt samhällsintegrerande insatser.

Coachning


 • Ungdomar från 15 år som med:
 • Bristande sociala färdigheter,
 • Beteendeproblem,
 • Psykosociala problem,
 • Behov av stöd för att komma vidare i livet.

Boende med stöd

 • Individuell vårdplan med regelbunden utvärdering
 • Daglig kontakt/tillsyn
 • ADL-träning utifrån individuella mål i möblerad fullt utrustad stadsnära lägenhet tillsammans med egen högskoleutbildad stödkonsulent och samordnare.
 • Individuell, enskild läxhjälp av utbildade lärare samt regelbunden utvärdering av skolresultat/mål
 • Upprättad hushållsekonomi
 • Körkortsträning
 • Social färdighetsträning
 • Daglig sysselsättning (lärlingsplats, skola eller praktik)
 • MI-samtal
 • Samtal om sex/samlevnad/normer
 • Sponsrad fritidsaktivitet för aktiv fritid
 • Jour dygnet runt
 • Daglig journalföring/månadsrapporter

Geografi

Vi har träningslägenheter i Uppsala med omnejd.


Coachning

 • Att hitta och förverkliga egna mål
 • Kontinuerlig kartläggning/utvärdering av ungdomens utveckling
 • MI-samtal
 • Föräldrastöd samt kontakt med ungdomens nätverk

ART träning/samtal enskilt/grupp

 • Social färdighetsträning
 • Ilskekontroll
 • Moralträning

Utredning

Vid behov kan Novaskill tillhandahålla psykiatrisk och social utredning av leg. psykolog/psykiatriker.

För mer information

www.novaskill.se

​​​​​​​Hans Johansson
Föreståndare
hans@rattspargruppen.se
018-430 14 51